Algemene- en webwinkelvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je in de loop van het jaar lid, dan betaal je naar rato. Als je bijvoorbeeld vanaf 1 juli lid wordt, betaal je voor zes maanden. Als je in het laatste kwartaal lid wordt, verbind je je automatisch aan het lidmaatschap van het daarop volgende jaar.
Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend voor een jaar verlengd. Als je wilt opzeggen, moet je dat schriftelijk of per email doen vóór 1 december. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 januari van het volgende jaar. Bij opzeggen na 1 december ben je voor het gehele volgende jaar contributieplichtig.

Aansprakelijkheid ZOEV

ZOEV is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om het sportcentrum. Regelmatig worden eigendommen uit kleedkamers e.d. gestolen. Laat waardevolle voorwerpen bij voorkeur thuis of gebruik in elk geval de kluisjes in onze kleedruimten.
Cursisten lopen op eigen risico bij ZOEV.

Verzekeringen

Leden van ZOEV zijn automatisch lid van de KNAU. De Atletiekunie heeft voor haar verenigingen en leden drie collectieve verzekeringen, te weten een Aansprakelijkheidsverzekering, Ongevallenverzekering en een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Voor meer informatie, kijk op de website van de Atletiekunie

Voorwaarden webwinkel

Een reservering voor een cursus is pas compleet nadat deze is bevestigd door ZOEV met het bericht “Uw reservering is compleet”.
Een reservering voor een cursus van (oud)studenten is pas compleet nadat een goed leesbare kopie of scan van je collegekaart binnen twee dagen na boeking per email is aangeleverd bij secretariaat@zoev.net. Reserveringen waarvoor twee dagen na inschrijving geen collegekaart is ontvangen zullen worden geannuleerd.

Annuleren

Je kunt je cursusgeld terugkrijgen door te annuleren. Dit kan tot vier weken voor de aanvang van de cursus. Stuur het inschrijvingsbericht retour met het duidelijke verzoek om annulering. Annulering binnen vier weken van de aanvang van de cursus zal niet leiden tot restitutie.