Lidmaatschap, contributie, cursusgeld

Lidmaatschap, contributie, cursusgeld

Als je lid wilt worden, kun je je hieronder aanmelden. Via secretariaat@zoev.net kun je eventueel contact met ons opnemen om te overleggen welke training je het beste kunt volgen. Dit is afhankelijk van je eigen doelstellingen en mogelijkheden.

Lid worden kan hier!

Het lidmaatschap van de vereniging kost € 160,- per jaar (€ 80,- voor UVA / HvA en studenten van NL universiteiten*). Hiervoor mag je aan alle trainingen meedoen. Na afloop van de trainingen zijn er altijd koekjes en thee. Je bent ook automatisch recreantlid van de Atletiekunie. Voor een wedstrijdlicentie moet je €22,50 per jaar bijbetalen. Hiervoor kun je je aanmelden bij de penningmeester.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je in de loop van het jaar lid, dan betaal je naar rato. Als je bijvoorbeeld vanaf 1 juli lid wordt, betaal je voor zes maanden. Als je lid wordt in het 4e kwartaal (van oktober t/m december), dan zal je automatisch lid blijven voor het volgende kalender jaar. Als je bijvoorbeeld vanaf 1 november lid wordt, betaal je voor twee maanden in het lopende jaar, maar verwachten we dat je daarbovenop 12 maanden lid blijft in het jaar daarna.

Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend voor een jaar verlengd. Als je wilt opzeggen, moet je dat schriftelijk of per email vóór 1 december doen. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 januari van het volgende jaar. Bij opzeggen na 1 december ben je voor het gehele volgende jaar contributieplichtig. Contributie dient binnen een maand na ontvangst factuur betaald te worden.

Wil je weten of het lidmaatschap van ZOEV iets voor jou is, dan kun je twee weken gratis meetrainen. Hiervoor kun je je aanmelden bij: secretariaat@zoev.net. In samenspraak wordt dan de juiste training bepaald. Tijdens deze twee weken kun je je melden bij trainer van ZOEV (aanwezig voor aanvang training bij USC) met de mededeling dat je proefloper bent. Na deze 2 weken, kun je beslissen of je lid wilt worden.

Blessures

We houden de contributie zo laag mogelijk. Daardoor is er geen restitutie van contributie in geval van blessures, verhuizing, zwangerschap of andere redenen van niet mee kunnen trainen.

Cursussen

In 2014 zijn de kosten voor een cursus € 80,- (€ 40,- voor UVA / HvA en studenten NL universiteiten**). Op de eerste dag van de cursus moet het cursusgeld betaald zijn anders kan er geen deelname plaatsvinden.

Als je in de eerste twee weken van een cursus geblesseerd raakt en je de cursus niet kunt afmaken, kun je zonder betaling in een volgende cursus instromen als je hersteld bent. Hiervoor moet je een verklaring van je arts en/of fysiotherapeut laten zien. Er zal in geval van blessures geen cursusgeld teruggestort worden. Dit geldt tevens voor andere redenen (bijv. werk) waardoor cursus niet volbracht kan worden.

Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan een cursus. Indien dit aantal bereikt is, kan men zich inschrijven voor een volgende cursus. Indien er plekken vrij komen in de eerste 2 weken van een lopende cursus (vanwege blessure gevallen bijv.), zullen reeds ingeschreven personen voor een volgend cursus moment benaderd worden om vrij gekomen plek op te vullen. Cursusgeld dient dan alsnog zsm betaald te worden.

*Studenten die lid zijn dienen bij begin collegejaar een kopie studentenkaart te mailen naar secretariaat@zoev.net

**Studenten die meedoen aan een cursus dienen bij inschrijving cursus een kopie studentenkaart te mailen naar secretariaat@zoev.net

Eén gedachte over “Lidmaatschap, contributie, cursusgeld

  1. […] Het bestuur heeft hard gewerkt aan het nog duidelijker verwoorden van de ZOEV regels omtrent lidmaatschap, contributie en cursussen. Het is bepaald geen spannende tekst, maar we hopen dat hiermee eventuele misverstanden rondom onze regels voorgoed van de baan zijn! Lees het hier. […]

Reacties zijn gesloten.